Mengenai Penulis

Adalah seorang penulis, pemaju sys. maklumat, konsultan dan programmer. Lulusan Dip. IT (eks), Universiti Malaya. Lebih 17 thn pengalaman dlm ICT. >>>

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

Selasa, November 24, 2009

Melayari Internet tanpa meninggalkan jejak

Tahukah anda, pelayar-pelayar web (web browser) versi terkini seperti Mozilla Firefox 3.5.5+ dan Ms Internet Explorer 8+ membolehkan kita melayari Internet tanpa meninggalkan jejak, sama ada history, cache, dan cookie?


Apakah itu jejak pelayaran, cookie, cache? Masih baru dalam dunia Internet? Dapatkan buku Internet untuk Semua di kedai buku berdekatan anda.

Mozilla Firefox 3.5.5 dan versi terkini
Maklumat lanjut layari http://en-us.www.mozilla.com/en-US/firefox/features/#private-browsing
Sometimes it’s nice to go undercover. When this feature is enabled, you won’t leave a single browsing fingerprint behind for others to discover. You can slip in and out of private browsing mode quickly, so it’s easy to return to what you were doing before as if nothing ever happened (you can also browse privately all the time).

Ikuti langkah2 berikut.
1) memulakan sesi pelayaran private

2) sahkan
3) sahkan jika anda sedang melayari apa-apa laman web dalam mod biasa
4) sesi pelayaran private

5) layari a-apa laman web seperti biasa, termasuk menggunakan enjin carian
6) mengakhiri sesi pelayaran private

MSIE 8
Microsoft juga menawarkan ciri yang hampir sama dengan Firefox dan ia dinamakan sebagai "InPrivate Browsing". Sila layari http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/features/safer.aspx untuk maklumat lanjut.
When checking e-mail at an Internet café or shopping for a gift on a family PC, you don't want to leave any trace of specific web browsing activity. InPrivate Browsing in Internet Explorer 8 helps prevent your browsing history, temporary Internet files, form data, cookies, and usernames and passwords from being retained by the browser, leaving no evidence of your browsing or search history.
 Sila ikuti langkah-langkah berikut.
1) memulakan sesi

2) berbeza daripada firefox, tingkap pelayar semasa tidak ditutup di mana anda boleh melayari kedua-kedua mod pelayaran dalam masa yang sama. misalnya satu tingkap melayari web seperti biasa dan satu lagi melayari laman web secara private. mod pelayaran private ditunjukkan sebagai "InPrivate" di bar alamat dan juga di bar tajuk.

3) anda kemudian boleh melayari apa-apa laman web seperti biasa dalam mod "InPrivate" ini.
4) untuk mengakhiri, pelayaran private. anda hanya perlu tutup tingkap browser IE yang dalam mod "InPrivate" itu.

Selamat melayari Internet dengan rahsia. ;-)

terus baca >>

Jumaat, November 13, 2009

Membina Blog Peribadi

Membina blog adalah lebih mudah daripada membina laman web peribadi satu ketika dahulu. Blog juga merupakan satu bentuk laman web kecuali kandungannya adalah dinamik, biasanya menggunakan pangkalan data SQL (apa-apa jenis), dan layout halaman di kawalan oleh fail CSS.

Untuk maklumat lanjut (takrifan dan sebagainya) mengenai blog, sila rujuk artikel Wikipedia (dalam bahasa Inggeris, lebih lengkap) atau (dalam bahasa Melayu) atau (dalam bahasa Inggeris mudah).

Blog dibina dengan menggunakan bahasa skrip sama ada PHP, ASP dan apa-apa bahasa pengaturcaraan Web dan pangkalan data SQL atau menggunakan fail teks. Jika anda mahu menggunakan hos yang menawarkan servis blog secara percuma, anda tidak perlu fikirkan perkara ini. Walau pun melanggan hos pelayan web berbayar, anda juga tidak perlu bersusah payah membangunkan program blog. Berikut adalah pilihan untuk anda sama ada menggunakan hos berbayar atau percuma:
  • Hos Percuma : Blogger, Wordpress, Live Journal dan banyak lagi.
  • Hos web berbayar : dapatkan skrip blog percuma daripada mana-mana laman web skrip percuma, misalnya Hot Scripts yang boleh didapati dari senarai pautan blog ini. Adalah dicadangankan anda menggunakan skrip blog Wordpress.org kerana skrip ini sangat membangun, telah diuji, kaya ciri dan boleh diaplikasikan dengan mana-mana ribuan template Wordpress di Internet (ada berbayar dan ada percuma). Banyak template Wordpesss yang mempunyai paparan elegen dan profesional juga mudah didapati.
  • Hos percuma, domain berbayar : tiada beza dengan pilihan hos blog percuma. pastikan hos itu membolehkan penggunaan domain sendiri.
Dalam artikel ini kita hanya akan membincangkan hos blog percuma Blogger.com berbanding Wordpress.com. Komentar mengenai perbandingan antara Blogger.com dan Wordpress.com juga banyak boleh diperolehi menerusi enjin carian Yahoo! atau Google. Apa yang kita ingin bincangkan di sini adalah lebih ringkas lagi dan anda lebih mudah menentukan yang mana satu yang bersesuaian dengan subjek blog yang anda ingin bangunkan.

Adakah layout paparan blog sangat penting, iaitu bagaimana blog anda kelihatan?
Jika YA untuk hos percuma, anda dicadangkan menggunakan servis Blogger kerana template tema Blogger mudah didapati. Ada banyak kelab atau pembangun bebas yang membangunkan tema blog Blogger secara percuma. Anda juga boleh membina tema anda sendiri dengan hanya menggunakan CSS (cascading syle sheet) atau mengubah suai kod CSS tema yang anda muat turun. Meski pun terdapat banyak tema Wordpress yang profesional dan elegen, banyak juga yang telah diadaptasikan (diubah suai atau ditukar) ke tema blogger.

Jika YA untuk hos berbayar, blogger tiada dalam senarai pilihan untuk dipilih. Anda dicadangkan menggunakan skrip Wordpress dari Wordpress.org sebagai platform blog anda. Oleh kerana ia adalah hos berbayar anda bebas memilih atau mengaplikasikan tema Wordpress kepada blog Wordpress anda. Tambahan pula banyak tema berkualiti tinggi, elegen dan profesional dibangunkan dalam Wordpress. Anda boleh menggunakan skrip JavaScript dan lain-lain widget dengan mudah, termasuk stat atau traker luaran.

Walaupun dicadangkan Blogger, tetapi jika tema Wordpress yang disediakan dalam Wordpress.com bertepatan atau memenuhi subjek blog anda, sudah tentu adalah lebih baik anda menggunakan Wordpress.

Kebebasan menggunakan Widget, stat, counter dan traker luaran?
Hanya Blogger yang menyokongnya, hos Wordpess percuma tidak membenarkan JavaScript tetapi Wordpress menyediakan widget stat (pembilang dan counter) bina dalam boleh terus diaplikasikan kepada blog Wordpress. Cuma paparannya adalah paparan teks dan bukan flash.

Halaman statik berbilang aras selain daripada laman blog utama?
Hanya Wordpress yang membenarkan berbilang halaman selain daripada blog. Laman statik berguna untuk kandungan-kandungan tetap. Sila bandingkan blog Karya IT ini (Blogger.com) dengan blog Blog Karya IT (Wordpress.com), di mana Blog Karya IT mengimplemen beberapa halaman statik dalam blog itu. Meskipun begitu jika anda tetap mahu menggunakan blogger, satu caranya ialah anda boleh mencipta beberapa blog blogger dalam satu akaun blogger anda bagi mewakili subjek-subjek blog berlainan dan kemudian menyediakan menu pautan ke blog-blog ini dan menggunakan template tema yang serupa.

Avatar pengunjung/responder
Hanya Wordpress menyediakan avatar responder yang memberi komen sama ada dengan Gravatar atau lain-lain. Ini boleh menambah seri lagi pada komen pembaca.

Di mana anda boleh mendapatkan template berkualiti percuma?
  • http://btemplates.com/
  • gunakan enjin carian dan cari "free wordpress template" atau "free blogger template" atau "high quality blogger template" dan sebagainya.

terus baca >>

Selasa, Jun 23, 2009

Program menukar wallpaper Windows


Konsep bagaimana membangunkan program untuk menukar wallpaper desktop windows. Kod atur cara ditulis dalam Visual Basic .NET. Jika anda hanya berminat dengan program siap, anda boleh baca dan muat turun program DeztopWP di http://blogkaryait.wordpress.com/2009/06/23/deztopwp-2-2-penukar-wallpaper-automatik/.

Pemboleh ubah Global

Private WPFile As String = My.Computer.Registry.GetValue( _
"HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop", "Wallpaper", Nothing)
Private Const SPI_SETDESKWALLPAPER As Integer = &H14
Private Const SPIF_UPDATEINIFILE As Integer = &H1
Private Const SPIF_SENDWININICHANGE As Integer = &H2
Private Declare Auto Function SystemParametersInfo Lib _
"user32.dll" (ByVal uAction As Integer, ByVal uParam As Integer, _
ByVal lpvParam As String, ByVal fuWinIni As Integer) As Integer

Prosedur penukaran
Private Sub SetWallpaper(ByVal WPImej As Image)
Dim imageLocation As String
imageLocation = My.Computer.FileSystem.CombinePath(My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.MyPictures, WPFile)
Try
WPImej.Save(imageLocation, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, imageLocation, _
SPIF_UPDATEINIFILE Or SPIF_SENDWININICHANGE)

If Not (WPImej Is Nothing) Then
WPImej.Dispose()
WPImej = Nothing
End If
Catch Ex As Exception
'mesej jika ralat
End Try
End Sub

Panggilan
SetWallpaper(Image.FromFile(lokasi penuh fail gambar))

Contoh program yang telah dihasilkan, DeztopWP 2.2. Sebuah program menukar wallpaper Windows secara automatik. Ia boleh menukar wallpaper secara rawak dan mengikut senarai dalam sela masa yang ditetapkan dan secara berjadual atau tetap. Untuk menjimatkan sumber ia juga boleh dilarikan semasa Windows Startup, menukar wallpaper secara rawak atau senarai dan kemudian keluar (aplikasi tamat). Senarai wallpaper disusun dengan kemas menerusi album wallpaper, ia adalah seperti playlist Mp3 Winamp dan iTunes di mana anda juga boleh memilih untuk mengguna atau tidak sesuatu wallpaper dalam album. Begitu juga dengan senarai jadual, anda boleh pilih sama anda untuk melaksanakannya atau tidak. Banyak ciri penukaran wallpaper yang boleh dikustomkan. Lebih menarik lagi perisian ini adalah PERCUMA, dan kod sumber boleh diperolehi menerusi buku mengenai pengaturcaraan Visual Basic .NET yang akan diterbitkan. Sila layari blog KaryaIT (karyait.power-minds.com) untuk download perisian ini dan maklumat lanjut.Program DeztopWP dibina dengan VisualBasic 2008 Express Editon, menggunakan teknologi XML, LINQ dan memerlukan .NET Framework 3.5 atau terkini. Hanya boleh dilaksanakan pada Windows XP (minima) dan terkini. Masih belum diuji sepenuhnya pada Vista dan Windows 7.terus baca >>

Jumaat, Jun 12, 2009

VB.net : Tarikh dan Kalendar Hijrah

Membangunkan aplikasi yang boleh memaparkan tarikh hijrah atau apa-apa tarikh dalam kalandar lain agak mudah dalam platform .NET. .NET Framework dibina dengan sokongan untuk globalisasi iaitu sokongan bahasa, bentuk huruf dan simbol-simbol tempatan. .NET framework membekalkan kelas Calendar dan juga implementasi kelas-kelas berikut.

• ChineseLunisolarCalendar
• EastAsianLunisolarCalendar
• GregorianCalendar
• HebrewCalendar
• HijriCalendar
• JapaneseCalendar
• JapaneseLunisolarCalendar
• JulianCalendar
• KoreanCalendar
• KoreanLunisolarCalendar
• PersianCalendar
• TaiwanCalendar
• TaiwanLunisolarCalendar
• ThaiBuddhistCalendar
• UmAlQuraCalendar

Untuk kalendar Hijri, dua algoritma boleh digunakan iaitu HijriCalendar dan UmAlQuraCalendar. Adalah dicadangkan supaya menggunakan algoritma UmAlQuraCalendar kerana ia lebih tepat. Rujukan yang perlu:

Imports System.Globalization
Imports System.Text
Imports System.Threading

Jika perlu, simpan atau backup budaya semasa, iaitu tetapan budaya komputer sebelum larian.

Private budayaAsal As CultureInfo = Thread. _
CurrentThread.CurrentCulture.Clone

Contoh kod aturcara:
Dim teksAr, teksMy As New StringBuilder 'teks output
Dim budaya As New CultureInfo("ar-SA") 'tetap budaya baru untuk thread
Dim hb, bln, thn As Integer
Dim algUmAlQura As Calendar = New UmAlQuraCalendar 'jenis kalendar
'semakan julat tarikh yang disokong, rujuk MSDN
If tarikh >= algUmAlQura.MinSupportedDateTime And _
tarikh <= algUmAlQura.MaxSupportedDateTime Then
hb = algUmAlQura.GetDayOfMonth(tarikh)
bln = algUmAlQura.GetMonth(tarikh)
thn = algUmAlQura.GetYear(tarikh)
Dim NamaBlnAr As String = budaya.DateTimeFormat. _
GetMonthName(bln) 'nombor bulan dalam kalendar
Dim NamaBlnMy As String
Select Case bln 'untuk dapatkan nama dalam bahasa melayu
Case 1 : NamaBlnMy = "Muharam"
Case 2 : NamaBlnMy = "Safar"
Case 3 : NamaBlnMy = "Rabiul Awal"
Case 4 : NamaBlnMy = "Rabiul Akhir"
Case 5 : NamaBlnMy = "Jamadil Awal"
Case 6 : NamaBlnMy = "Jamadil Akhir"
Case 7 : NamaBlnMy = "Rejab"
Case 8 : NamaBlnMy = "Syaaban"
Case 9 : NamaBlnMy = "Ramadhan"
Case 10 : NamaBlnMy = "Syawal"
Case 11 : NamaBlnMy = "Zul Kaedah"
Case Else : NamaBlnMy = "Zul Hijjah"
End Select
teksMy.AppendLine(hb.ToString & " " & NamaBlnMy & _
" " & thn.ToString)
teksAr.AppendLine(hb.ToString & " " & NamaBlnAr & _
" " & thn.ToString)
End If
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = _
New CultureInfo("ar-SA")
Dim trAr As String = keNoArab(CInt(tarikh. _
ToString("dd"))) & " " & tarikh.ToString _
("MMMM") & " " & keNoArab(CInt(tarikh. _
ToString("yyyy")))
teksAr.AppendLine(trAr)
TextBoxHijri.Text = teksAr.ToString
TextBoxHijri.Text &= vbCrLf & teksMy.ToString
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = budayaAsal


Contoh implementasi dalam program kalendar:
Selamat mencuba.

terus baca >>

Sabtu, Mei 16, 2009

Internet untuk SemuaBuku panduan Internet yang lengkap untuk semua tahap pengguna. Panduan yang jelas dan ringkas bersama gambar-gambar rajah, memudahkan pemahaman. Bermula daripada asas-asas Internet masa kini yang patut diketahui (sedikit teknikal), teknik-teknik sambungan ke Internet, ke kepelbagaian penggunaan Internet. Menggunakan pelayar web terkini, mendedahkan fungsi-fungsi terkini yang perlu anda diketahui. Membantu anda mencari di Internet dengan teknik carian yang lebih efektif. Mencari, memuat turun atau berkongsi fail dengan mudah dan efisen sama ada menerusi pelayar atau aplikasi P2P dan torrent. Memberikan panduan lengkap penggunaan e-mel serta keselamatan-nya. Pelbagai tip dan cara selamat berurus niaga menerusi e-dagang.

Tajuk : Internet untuk Semua

Penulis : Khairul Anuar Mohammad

Penerbit : Venton Publishing (M) Sdn. Bhd.

ISBN : 978967506515-6

Cara Beli : Venton Publishing (M) Sdn. Bhd. ATAU terus dari penulis.

terus baca >>
Related Posts with Thumbnails