Catatan

Tunjukkan catatan dari Jun, 2009

Program menukar wallpaper Windows

Imej
Konsep bagaimana membangunkan program untuk menukar wallpaper desktop windows. Kod atur cara ditulis dalam Visual Basic .NET. Jika anda hanya berminat dengan program siap, anda boleh baca dan muat turun program DeztopWP di http://blogkaryait.wordpress.com/2009/06/23/deztopwp-2-2-penukar-wallpaper-automatik/ . Pemboleh ubah Global Private WPFile As String = My.Computer.Registry.GetValue( _ "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop", "Wallpaper", Nothing) Private Const SPI_SETDESKWALLPAPER As Integer = &H14 Private Const SPIF_UPDATEINIFILE As Integer = &H1 Private Const SPIF_SENDWININICHANGE As Integer = &H2 Private Declare Auto Function SystemParametersInfo Lib _ "user32.dll" (ByVal uAction As Integer, ByVal uParam As Integer, _ ByVal lpvParam As String, ByVal fuWinIni As Integer) As Integer Prosedur penukaran Private Sub SetWallpaper(ByVal WPImej As Image) Dim imageLocation As String imageLocation = My.Computer.FileSystem.Combin

VB.net : Tarikh dan Kalendar Hijrah

Imej
Membangunkan aplikasi yang boleh memaparkan tarikh hijrah atau apa-apa tarikh dalam kalandar lain agak mudah dalam platform .NET. .NET Framework dibina dengan sokongan untuk globalisasi iaitu sokongan bahasa, bentuk huruf dan simbol-simbol tempatan. .NET framework membekalkan kelas Calendar dan juga implementasi kelas-kelas berikut. • ChineseLunisolarCalendar • EastAsianLunisolarCalendar • GregorianCalendar • HebrewCalendar • HijriCalendar • JapaneseCalendar • JapaneseLunisolarCalendar • JulianCalendar • KoreanCalendar • KoreanLunisolarCalendar • PersianCalendar • TaiwanCalendar • TaiwanLunisolarCalendar • ThaiBuddhistCalendar • UmAlQuraCalendar Untuk kalendar Hijri, dua algoritma boleh digunakan iaitu HijriCalendar dan UmAlQuraCalendar. Adalah dicadangkan supaya menggunakan algoritma UmAlQuraCalendar kerana ia lebih tepat. Rujukan yang perlu: Imports System.Globalization Imports System.Text Imports System.Threading