Mengenai Penulis

Adalah seorang penulis, pemaju sys. maklumat, konsultan dan programmer. Lulusan Dip. IT (eks), Universiti Malaya. Lebih 17 thn pengalaman dlm ICT. >>>

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

Selasa, Jun 29, 2010

Kenali Windows 7 : Keperluan Hardware

Windows 7 adalah sebuah perisian sistem operasian (operating system) terbaru dari Microsoft dan ia mendapat sambutan hangat berbeza dengan versi2 terdahulu. Selepas 36 jam dilancarkan, versi 64-bit Windows 7 Profesional dan edisi Ultimate habis terjual di Jepun. Dua minggu selepas keluaran, diumumkan bahawa market share-nya telah melebihi Snow Leopard iaitu sistem operasian Apple Mac OS X yang dilancarkan dua bulan sebelumnya.


Pada 23 April 2010, Windows 7 telah dijual melebihi 100 juta salinan dalam enam bulan dan menjadikan ia sistem operasi Microsoft yang terpantas jualannya. Pada 23 Jun 2010, 150,000,000 salinan Windows 7 telah terjual dan menjadikan ia jualan terpantas dalam sejarah sistem operasi dengan tujuh naskhah terjual setiap saat.

Windows 7 rata2 mendapat ulasan positif dan pujian oleh profesional2 IT, majalah2 ICT dan juga pengulas2 teknologi, berbanding pendahulunya Windows Vista.

Keperluan Perkakasan(hardare)

Jika anda bercadang untuk menaik taraf komputer anda ke Windows 7, pastikan komputer anda memenuhi keperluan perkakasan berikut.

Architecture 32-bit 64-bit
Processor 1 GHz 32-bit processor 1 GHz 64-bit processor
Memory (RAM) 1GB 2GB
Graphics Card DirectX 9 graphics processor with WDDM driver model 1.0 (For Aero)
HDD free space 16 GB of free disk space 20 GB of free disk space
Optical drive DVD drive (only to install from DVD/CD Media)

Anda boleh gunakan sama ada mikro pemproses AMD atau Intel atau VIA. Mikro pemproses dwi teras (dual core) atau lebih, adalah satu kelebihan dan meningkatkan performa sistem. Walaupun komputer anda mempuyai 1GB memori untuk sistem 32 bit atau 2GB memori untuk sistem 64 bit, tetapi jika anda komputer anda mengguna grafik bina dalam (on-board), jumlah memori sebenar yang dapat digunakan oleh sistem berkurangan. Windows 7 anda masih boleh dilarikan tetapi ia mungkin merencatkan prestasi atau tidak dilarikan pada tahap optimum. Oleh itu jika syarat ini tidak dipenuhi, adalah digalakkan anda tambah memori PC. Had maksium memori untuk sistem 32bit adalah 3GB sahaja, ini kerana senibina sistem 32 bit hanya menyokong memori sehingga 3GB sahaja.


Keperluan Tambahan:
 • Jika anda becadang melarikan Windows XP mode (melarikan program serasi Windows XP dan Windows XP sendiri dalam Windows 7), anda perlukan tambahan 1GB memori dan 15GB ruang harddisk. Mikro pemproses komputer anda juga perlu menyokong hardware virtualization untuk melarikan fitur ini. (Professional, Ultimate dan Enterprise)
 • Windows Media Center memerlukan kad TV atau TV tunner untuk menerima dan merakam siaran TV. (Home Premium, Professional, Ultimate and Enterprise)
 Rujukan:
 •  Microsoft & Wikipedia

  terus baca >>

  Isnin, Jun 28, 2010

  Panduan Ringkas Pengaturcaraan PHP - Asas

  PHP adalah sebuah tool yang berkeupayaan tinggi untuk membuat laman web dinamik dan interaktif. PHP digunakan secara meluas, percuma, dan merupakan alternatif yang sangat efisien kepada pesaing seperti Microsoft ASP.

  PHP adalah sebuah bahasa skrip pelayan web. Sebelum anda mempelajari asas-asas PHP, anda juga perlu mengetahui selok belok mengenai HTML/XHTML dan juga JavaScript.

  Apa itu PHP?
  • PHP singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor
  • PHP adalah bahasa skrip server-side, seperti ASP
  • PHP script dijalankan di pelayan
  • PHP menyokong pelbagai database (MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC, dll)
  • PHP adalah software open source
  • PHP percuma untuk dimuat turun dan digunakan

  Apa itu fail PHP?
  • Fail PHP boleh mengandungi teks, tag HTML dan skrip
  • Fail PHP dikembalikan ke browser sebagai laman HTML biasa
  • Fail PHP mempunyai sambungan fail "php", ". Php3",. Atau ". Phtml"

  Apa itu MySQL?
  • MySQL adalah aplikasi pelayan database
  • MySQL sangat ideal untuk aplikasi kecil dan besar
  • MySQL menyokong standard SQL
  • MySQL dikompilasi pada sebilangan platform
  • MySQL adalah percuma dimuat turun dan digunakan

  PHP + MySQL
  • PHP digabungkan dengan MySQL adalah cross-platform (anda boleh membangunkan di Windows dan dilaksanakan pada platform Unix)

  Mengapa PHP?
  • PHP boleh dilaksana pada platform yang berbeza (Windows, Linux, Unix, dll)
  • PHP serasi dengan hampir semua pelayan yang digunakan hari ini (Apache, IIS, dll)
  • PHP adalah PERCUMA untuk dimuat turun dari sumber rasmi PHP: www.php.net
  • PHP mudah dipelajari dan dilarikan dengan efisien di pelayan

  Bagaimana Mulakan?
  Untuk mendapatkan akses ke web server dengan sokongan PHP, anda boleh:
  • Memasang Apache (atau IIS) di pelayan anda sendiri, pasang PHP, dan MySQL
  • Atau cari web hosting rencana dengan PHP dan MySQL
  • Atau memasang perisian pakej pelayan XAMPP yang terdiri daripada pelayan web Apache, pelayan MySQL, sokongan PHP, Perl dan lain-lain. Perisian ini memudahkan anda memasang pelayan2 dan juga komponen berkaitan, ia adalah salah satu solution terbaik untuk pembangunan web dan pembelajaran PHP/MySQL. Muat turun di sini. Panduan pemasangan disediakan di laman web itu.


  Dicadangkan anda menggunakan perisian XAMPP bagi tujuan pembelajaran dan pembangunan sistem.

  Tag PHP

  Tag PHP boleh berada di mana2 dalam dokumen,  ia bermula <?php dengan ?>. Contoh :
  <?php     ?>

  Contoh:
  <html>
  <body>

  <?php
  // komen
  echo "Hello World";
  /*
  blok komen
  baris ke dua
  baris ketiga
  */
  ?>

  </body>
  </html>

  Pemboleh ubah (variable)

  Semua pemboleh ubah dalam PHP bermula dengan simbol $. Dalam PHP jenis data ditentukan secara automatik, tidak perlu ditakrifkan. Contoh:
  $nama_pembolehubah = nilai;

  <?php
  $txt="Hello World!";
  $x=16;
  ?>

  Manipulasi rentetan (string)

  Memaparkan nilai.
  <?php
  $txt="Hello World";
  echo $txt;
  ?>
  Output larian :
  Hello World

  Operator pengabungan

  Untuk menyambung rentetan2, gunakan operator titik (.). Contoh:
  <?php
  $txt1="Hello World!";
  $txt2="What a nice day!";
  echo $txt1 . " " . $txt2;
  ?>
  Output larian :
  Hello World! What a nice day!

  Fungsi strlen()
  Untuk menilai panjang rentetan. Contoh:
  <?php
  echo strlen("Hello world!");
  ?>
  Output larian:
  12

  Fungsi strpos()
  Menentu kedudukan dalam rentetan. Contoh:
  <?php
  echo strpos("Hello world!","world");
  ?>

  Output larian:
  6

  Operator PHP

  Operator Arimetik
  Operator Penerangan Contoh Output
  + Tambah x=2
  x+2
  4
  - Tolak x=2
  5-x
  3
  * Darab x=4
  x*5
  20
  / Bahagi 15/5
  5/2
  3
  2.5
  % Modulus (baki pembahagian) 5%2
  10%8
  10%2
  1
  2
  0
  ++ Tokokkan / Increment x=5
  x++
  x=6
  -- Susutan / Decrement x=5
  x--
  x=4

  Operator Umpukan
  Operator Contoh Adalah sama seperti
  = x=y x=y
  += x+=y x=x+y
  -= x-=y x=x-y
  *= x*=y x=x*y
  /= x/=y x=x/y
  .= x.=y x=x.y
  %= x%=y x=x%y

  Comparison Operators
  Operator Penerangan Contoh
  == sama dengan 5==8 hasil false
  != tidak sama dengan 5!=8 hasil true
  <> tidak sama dengan 5<>8 hasil true
  > lebih besar daripada 5>8 hasil false
  < kurang daripada 5<8 hasil true
  >= lebih besar atau sama dengan 5>=8 hasil false
  <= kurang atau sama dengan 5<=8 hasil true

  Operator Logical
  Operator Penerangan Contoh
  && and x=6
  y=3 (x < 10 && y > 1) hasil true
  || or x=6
  y=3 (x==5 || y==5) hasil false
  ! not x=6
  y=3 !(x==y) hasil true

  Struktur Kawalan bersyarat

  Penyataan if ...
  Penyataan if ... else ...
  Penyataan if ... elseif ... else ...
  Penyataan switch

  Sintaksis 1
  if (condition) code to be executed if condition is true;
  Contoh: 

  <html>
  <body>
  <?php
  $d=date("D");
  if ($d=="Fri") echo "Have a nice weekend!";
  ?>
  </body>
  </html> 

  Contoh:
  <html>
  <body>
  <?php
  $d=date("D");
  if ($d=="Fri")
    {
    echo "Hello!<br />";
    echo "Have a nice weekend!";
    echo "See you on Monday!";
    }
  ?>
  </body>
  </html> 

  Sintaksis 2
  if (condition)
    code to be executed if condition is true;
  else
    code to be executed if condition is false;
  Contoh:
  <html>
  <body>
  <?php
  $d=date("D");
  if ($d=="Fri")
    echo "Have a nice weekend!";
  else
    echo "Have a nice day!";
  ?>
  </body>
  </html> 

  Sintaksis
  if (condition)
    code to be executed if condition is true;
  elseif (condition)
    code to be executed if condition is true;
  else
    code to be executed if condition is false;
  Contoh:
  <html>
  <body>
  <?php
  $d=date("D");
  if ($d=="Fri")
    echo "Have a nice weekend!";
  elseif ($d=="Sun")
    echo "Have a nice Sunday!";
  else
    echo "Have a nice day!";
  ?>
  </body>
  </html>


  Sintaksis
  switch (n)
  {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  default:
    code to be executed if n is different from both label1 and label2;
  }

  Contoh:
  <html>
  <body>
  <?php
  switch ($x)
  {
  case 1:
    echo "Number 1";
    break;
  case 2:
    echo "Number 2";
    break;
  case 3:
    echo "Number 3";
    break;
  default:
    echo "No number between 1 and 3";
  }
  ?>
  </body>
  </html> 

  Array

  Array bernombor
  Contoh : diindeks secara automatik
  $cars=array("Saab","Volvo","BMW","Toyota");

  Contoh: diindeks secara manual
  $cars[0]="Saab";
  $cars[1]="Volvo";
  $cars[2]="BMW";
  $cars[3]="Toyota";

  Contoh : panggilan atau operasi array
  <?php
  $cars[0]="Saab";
  $cars[1]="Volvo";
  $cars[2]="BMW";
  $cars[3]="Toyota";
  echo $cars[0] . " and " . $cars[1] . " are Swedish cars.";
  ?>

  Output : Saab and Volvo are Swedish cars.

  Array bersekutu
  Kunci ID dikaitkan dengan nilai array.

  Contoh : mengumpukkan umur kepada array dan dikaitkan dengan nama individu.
  $ages = array("Peter"=>32, "Quagmire"=>30, "Joe"=>34); 

  Contoh : seperti di atas tetapi dengan cara lain.

  <?php
  $ages['Peter'] = "32";
  $ages['Quagmire'] = "30";
  $ages['Joe'] = "34";
  echo "Peter is " . $ages['Peter'] . " years old.";
  ?> 
  Output: Peter is 32 years old.

  Array multi dimensi

  $families = array
    (
    "Griffin"=>array
    (
    "Peter",
    "Lois",
    "Megan"
    ),
    "Quagmire"=>array
    (
    "Glenn"
    ),
    "Brown"=>array
    (
    "Cleveland",
    "Loretta",
    "Junior"
    )
    ); 

  Jika array $families dipapar dengan penyataan print_r($families); output berikut dihasilkan.
  Array
  (
  [Griffin] => Array
    (
    [0] => Peter
    [1] => Lois
    [2] => Megan
    )
  [Quagmire] => Array
    (
    [0] => Glenn
    )
  [Brown] => Array
    (
    [0] => Cleveland
    [1] => Loretta
    [2] => Junior
    )
  )
  Larian penyataan
  echo "Is " . $families['Griffin'][2] . " a part of the Griffin family?";
  Output
  Is Megan a part of the Griffin family?

  Gelung dalam PHP
  Contoh : Gelung while

  while (condition)
    {
    code to be executed;
    }

  <?php
  $i=1;
  while($i<=5)
    {
    echo "The number is " . $i . "<br />";
    $i++;
    }
  ?>

  output
  The number is 1
  The number is 2
  The number is 3
  The number is 4
  The number is 5

  Contoh: Gelung do ... while
  do
    {
    code to be executed;
   
  }
  while (condition);

  <?php
  $i=1;
  do
    {
    $i++;
    echo "The number is " . $i . "<br />";
    }
  while ($i<=5);
  ?>

  The number is 2
  The number is 3
  The number is 4
  The number is 5
  The number is 6

  Gelung For
  for (init; condition; increment)
    {
    code to be executed;
    }

  <?php
  for ($i=1; $i<=5; $i++)
    {
    echo "The number is " . $i . "<br />";
    }
  ?>

  The number is 1
  The number is 2
  The number is 3
  The number is 4
  The number is 5

  Gelung foreach

  foreach ($array as $value)
    {
    code to be executed;
    }   <?php
  $x=array("one","two","three");
  foreach ($x as $value)
    {
    echo $value . "<br />";
    }
  ?>

  Output
  one
  two
  three

  Fungsi dalam PHP

  function functionName()
  {
  code to be executed;
  }
  Contoh 1:
  <?php
  function writeName()
  {
  echo "Kai Jim Refsnes";
  }
  echo "My name is ";
  writeName();
  ?>

  Output
  My name is Kai Jim Refsnes

  Contoh 2:

  <?php
  function writeName($fname)
  {
  echo $fname . " Refsnes.<br />";
  }
  echo "My name is ";
  writeName("Kai Jim");
  echo "My sister's name is ";
  writeName("Hege");
  echo "My brother's name is ";
  writeName("Stale");
  ?>


  My name is Kai Jim Refsnes.
  My sister's name is Hege Refsnes.
  My brother's name is Stale Refsnes.

  Contoh 3:
  <?php
  function writeName($fname,$punctuation)
  {
  echo $fname . " Refsnes" . $punctuation . "<br />";
  }
  echo "My name is ";
  writeName("Kai Jim",".");
  echo "My sister's name is ";
  writeName("Hege","!");
  echo "My brother's name is ";
  writeName("Ståle","?");
  ?>

  My name is Kai Jim Refsnes.
  My sister's name is Hege Refsnes!
  My brother's name is Ståle Refsnes?

  Contoh 4

  <?php
  function add($x,$y)
  {
  $total=$x+$y;
  return $total;
  }
  echo "1 + 16 = " . add(1,16);
  ?>

  1 + 16 = 17  Rujukan: w3school.com, PHP manual.

  terus baca >>

  Isnin, Jun 21, 2010

  Jangan Jadi Mangsa ... scam syarikat2 IT orang tengah !!!

  Syarikat2 IT orang tengah adalah seperti kontraktor civil yang mendapatkan projek-projek besar kemudian projek itu out-source kepada sub kontraktor yang lebih kecil. Banyak masalah timbul akibat daripada sikap orang tengah yang mahu mengambil untung besar.

  Dilema Klien

  Dilema yang bakal dihadapi oleh klien iaitu mereka yang membeli servis orang tengah adalah mereka perlu membayar kepada syarikat IT orang tengah itu dengan harga yang tinggi untuk sesuatu projek. Akan tetapi hasil kerja mereka tidak seberapa, fitur amat terhad, setiap tambahan walaupun kecil dicaj dengan harga yang melampau, penggunaan teknologi lapuk, kerja ala kadar janji siap dan boleh run.

  Faktor-faktor mendalam atau butiran terperinci seperti masalah sekuriti, kebolehan untuk berkembang di masa hadapan, reabiliti, integriti, fleksibiliti, mesra pengguna, GUI dan lain-lain sering diabaikan, seperti melepas batuk di tangga. Keadaan ini bertambah buruk jika pihak klien itu buta IT, jadilah mereka seperti kambing yang dibaham buaya lapar.

  Ada di antara buaya darat ini bukannya mahir dalam ICT, malah ada juga syarikat IT orang tengah yang tidak kepakaran dalaman iaitu tidak mempunyai staff teknikal, profesional atau programmmer yang betul2 mempunyai latar belakang dalam ICT. Pengetahuan mereka dalam ICT adalah pada level pengetahuan umum ICT, misalnya pernah mengikuti program sijil atau diploma kolej swasta dengan kerjasama bla, bla ... Bukan nak menghina, tetapi mereka ini bodoh sombong... mereka melihat staf yang betul-betul mempunyai latar belakang IT adalah satu ancaman dan bukan aset kepada syarikat. Sebab itu staf ICT asyik bertukar ganti tak sampai setahun.

  Projek-projek ICT diurus secara tidak profesional, ini kerana staf profesional adalah terlalu kos. Mereka kemudian memberi tender kepada syarikat IT yang lebih kecil atau freelancer untuk melaksanakan projek itu. Tiada in house programmer atau profesional staff, pihak klien juga tidak dibenarkan berurusan terus dengan programmer atau teknikal walaupun dalam perkara-perkara kecil.

  Syarikat IT orang tengah mengaut keutungan besar atas angin. Kunci atau key of survival bagi mereka adalah kroni dan politik, tanpa kroni mereka akan sesak nafas dan terus mati. Tak hairan jika mereka berjaya mendapatkan tender sepanjang hayat dengan badan-badan berkanun.

  Dilema sub-sub kontraktor

  Sebagaimana yang disebutkan tadi, syarikat IT orang tengah tidak mempunyai kepakaran dalaman atau langsung tidak mempunyai kepakaran dalaman. Mereka menawarkan pula projek ini kepada sub kontraktor dan akan memilih sub kontraktor yang dapat memberi harga terendah.

  Oleh itu dilema yang dihadapi oleh sub-sub kontraktor adalah upah yang dibayar tidak berbaloi dengan kerja2, permintaan2, tambahan2 dan tanggung jawab selepas itu. Mana mungkin dengan RM1.00 yang diberi, boleh membeli teh tarik secawan, roti canai dua bungkus, nasi lemak ayam goreng bersama sambal kerang.

  Masalah pembayaran oleh syarikat IT orang tengah kepada sub kontraktor juga memberi impak besar kepada klien. Jika syarikat IT orang tengah yang melengah-lengahkan pembayaran dengan seribu satu alasan atau gagal membayar upah dalam tempoh kontrak, bagaimana pihak sub kontraktor hendak meyempurnakan projek ICT pihak klien.

  Risiko kepada Klien

  Biasanya sub-sub kontraktor yang sanggup menerima upah yang rendah adalah mereka yang mengejar projek. Oleh itu tanggung jawab ke atas projek kurang diberi perhatian. Kata mereka, "ooo ini senang jer, mereka boleh buat... dalam masa *beep* hari jer". Bila ada masalah mereka enggan bertanggung jawab, deposit sudah bayar, bagaimana?

  Pengambilan sub kontraktor termurah, janji boleh laksanakan projek itu mendedahkan klien kepada satu lagi risiko, iaitu latar belakang sub kontraktor yang tak tentu. Betul ke mereka mempunyai kepakaran dalam bidang ini dan mampu melaksanakan projek itu dari mula sampai akhir?

  Kes pertama, keluhan dari klien yang menjadi mangsa syarikat IT orang tengah, mereka mendakwa bahawa mereka tidak dibenar untuk menghubungi atau bertemu dengan sub kontraktor lantikan orang tengah itu, oleh itu mereka sukar untuk berhubung dan membincangkan mengenai projek yang mereka berikan, malah apabila timbul masalah sub kontraktor berlepas tangan tak mahu bertanggung jawab dan sub kontraktor pula tidak dapat membezakan hal peribadi dengan kerja. Dalam satu kes, oleh kerana tunangnya "under pressure" bila masalah timbul akibat kerjanya yang ala kadar dan tidak profesional, pihak klien pula yang dimarahi. Katanya "itu memang tak boleh buat, ini memang tak boleh buat, nak kena beli sistem luar, kemudian kata orang lain tak reti IT... tapi tiada pula solution yang dia diberi".

  Dalam kes lain pula, tak tahu lah apakah hasil kerja ala kadar ini adalah disebabkan kebodohan syarikat IT atau sub kontraktornya atau ia sememangnya dirancang untuk servis penyelengaraan di masa hadapan. Dalam kebanyakkan kes, sering kali ditemui kesilapan2 kecil dalam atur cara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh programmer profesional, ada juga masalah sepatutnya tidak terlalu kompleks atau boleh dikatakan mudah dan solutionnya sepatutnya mampu diselesaikan oleh programmer biasa, dan ada juga masalah dalam atur cara yang mudah, algoritmanya sengaja ditinggalkan kosong dan tidak diselesaikan. Maintainance terancang?

  Dilema yang dihadapi pihak klien adalah kos yang terlalu tinggi dan tidak berbaloi dengan hasil kerja projek ICT dan banyak permintaan tidak dapat ditunaikan. Dilema yang dihadapi oleh pihak sub kontraktor adalah upah yang terlalu rendah tidak dapat menampung kos kerja-kerja atau permintaan2 yang diminta oleh pihak klien. Apabila masalah mengenai pembayaran timbul, syarikat IT orang tengah ini menarik diri daripada projek itu dan membiarkan masalah itu kepada klien dan juga sub kontraktor. Kesudahannya projek ICT itu terbengkalai, dan sub kontraktor pula tidak mendapat upah hasil kerja.

  Freelancer atau Syarikat Besar?

  Kepada syarikat atau badan berkanun yang mahu "out source" projek ICT kepada pihak luar, patutkah memilih syarikat besar yang mempunyai nama atau mengupah freelancer secara terus? Sebenarnya tiada jawapan untuk ini.

  Ada badan berkanun tidak mahu out source kepada syarikat besar kerana "hasil projek yang dihasilkan" adalah sama dengan hasil kerja freelancer atau syarikat kecil, tetapi jurang kos syarikat besar adalah terlalu-lalu mahal. Apakah syarikat besar lebih terjamin? ini juga tidak semestinya benar kerana ada syarikat besar hidup semata-mata bergantung kepada politiking dan banyak menimbulkan masalah. Begitu juga tiada jaminan daripada syarikat kecil atau freelancer. Apatah lagi jika bertemu dengan freelancer bermasalah macam kes di atas.

  Hint : Untuk mengatasi masalah ini gunakan undang-undang sebaiknya.

  epilog 1 :
  "kalau ayam jantan ingin menunjukkan kejantanannya kepada ayam betina, baik kedua-dua ayam jantan dan betina itu duduk dalam reban saja, tak payah menyusahkan orang lain, .... :-)"
  epilog 2 :
  "hairan dan pelik, kalau nak mintak kerja dengan sektor awam dan badan berkanun... sijil mestilah diiktiraf oleh JPA atau LAN. Akan tetapi bagaimana badan berkanun dan jabatan kerajaan boleh "out source" projek ICT seperti pembangunan laman web kepada syarikat IT orang tengah yang mempunyai latar belakang dalam bidang IT yang lemah. Patutlah sesetengah laman web badan berkanun, dan juga jabatan kerajaan nampak stereotiap dan nampak macam laman web budak sekolah dan tidak informatif".

  terus baca >>

  Sabtu, Jun 19, 2010

  Mikro pemproses Intel ATOM, sesuaikah ia untuk PC desktop?

  Sebuah komputer PC boleh dibina pada harga yang sangat rendah dengan mikro pemproses Intel Atom. Mikro pemproses Intel ATOM diintegerasi bersama motherboard dan boleh didapati pada harga yang sangat murah. Misalnya : Motherboard Intel D410PT yang diintegerasi dengan Atom D410 (1.66GHz l 512KB) Single Core boleh didapati pada harga sekitar RM 230 dan motherboard Intel D510MO yang diintegerasi dengan Atom D510 (1.66GHz l 1MB) Dual Core pula boleh didapati pada harga sekitar RM280. Selain itu motherboard untuk mikro pemproses ATOM juga diintegrasikan dengan sokongan LAN 10/100Mbps, audio dan juga grafik on board. Ia juga menyokong S-ATA (x 2), DDR2 (4GB max) dan juga USB 2.0 (x 8). Oleh itu kita boleh membina PC di bawah RM500 (CPU sahaja) atau bawah RM1000 bersama LCD monitor dan lain2 aksesori.
  Motherboard Intel D510MO dengan processor Atom D510
  Die (teras) Intel ATOM D510
  Saiz asal die mikro pemproses ATOM generasi pertama

  Persoalannya, adakah mikro pemproses Intel ATOM termasuk versi baru D410 dan D510 boleh digunakan sebagai PC desktop low end? Untuk menjawap soalan ini, kita perlu fahami latar belakang mikro pemproses ATOM ini, fungsi dan pasarannya.

  Apa itu pemproses ATOM?

  Intel Atom adalah nama jenama untuk mikro pemproses x86 dan x86-64 voltan lampau rendah (ultra-low-voltage) dari Intel, di reka bentuk dalam CMOS 45 nm dan digunakan terutamanya di netbook, nettop, dan peranti Mobile Internet (MID).

  Intel Atom processor family
  Logo Code-name Series Core On-Die GPU TDP HT Intel 64 Intel VT-x Release date
  Intel Atom logo 2008 MID / Ultra-Mobile PC
  Silverthorne Atom Z single (45 nm) No 0.65~2 W No No No Apr 2008
  2~2.4 W Yes Yes
  Classmate PC / Netbook / Nettop
  Diamondville Atom N2xx single (45 nm) No 2.5 W Yes No No June 2008
  Atom 200 4 W Yes
  Atom 300 dual (45 nm) 8 W Sep 2008
  Intel Atom logo  2009 Pineview Atom N4xx single (45 nm) Yes 5.5 W Jan 2010
  Atom D510 dual (45 nm) 10/13 W
  List of Intel Atom microprocessors

  Berbeza mikro pemproses PC biasa, mikro pemproses ini dipateri (solder) ke board seperti chipset Nortbridge dan Southbridge. Oleh itu anda perlu mikro pemproses ini sebagai satu pakej bersama motherboard.

  Fokus utama mikro pemproses ATOM bukanlah sebagai mikro pemproses PC desktop sebaliknya khusus untuk platform netbook, nettop dan MID. Netbook adalah adalah sejenis notebook, bezanya ia lebih kecil (sai skrin LCD 5" hingga 10.1"), ringan, dan murah. Ia disesuaikan untuk pengkomputeran umum dan mengakses aplikasi berasaskan web.
  Netbook vs Notebook dari segi saiz
  Asus Eee PC 1005PE Netbook

  Netbook Prolink Glee TA009 (6C1G)(Intel Atom N270, 1GB RAM, 160GB HDD,10.1” Screen,Card Reader, Web Cam,WiFi, MS-Win 7 Starter,6-cell Battery) boleh didapati pada harga serendah RM888.

  Nettop juga mempunyai saiz yang kecil dan multi function (all-in-one), oleh itu ia mengambil ruang yang lebih kecil berbanding desktop PC. Amat sesuai untuk kegunaan pejabat dan kerajaan dalam sektor pengkeranian kerana ia bukan sahaja mengambil ruang yang kecil dalam pejabat, malah penggunaan tenaga yang kecil (<60 watt) bagi setiap nettop, amat praktikal dalam penjimatan tenaga dan seterusnya kos operasi.
  Nettop juga boleh didapati dalam bentuk PC all in one, iaitu PC dan monitor LCD disatukan dalam satu unit seperti komputer Macintosh.

  Performa @ Prestasi

  Satu sebab kenapa mikro pemproses untuk platform netbook sesuai untuk perkomputeran umum dan aplikasi berasaskan web adalah faktor performanya yang sangat rendah berbanding mikro pemproses desktop. Jika anda mahu membina PC desktop dengan processor ATOM, dicadangkan anda memilih Intel ATOM D510 kerana ia adalah dwi pemproses dan ini dapat mengurangkan bebanan pada prosessor dan memperbaiki prestasi disamping mengekalkan penjimatan tenaga. Benchmark memberi gambaran kasar performa atau prestasi mikro pemproses ATOM berbanding mikro pemproses lain.

  PassMark


  CPU Type
  Passmark CPU Mark
  (higher is better)
  Intel Atom D410 @ 1.66GHz 338
  Intel Atom D510 @ 1.66GHz 662
  Intel Atom N270 @ 1.60GHz 304
  Intel Atom N280 @ 1.66GHz 314
  Intel Atom N450 @ 1.66GHz 321
  Intel Atom N470 @ 1.83GHz 356
  Intel Atom Z540 @ 1.86GHz 340
  Intel Atom Z550 @ 2.00GHz 386
  AMD Athlon 64 4000+ 630
  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 985
  AMD Athlon II X2 215 1597
  AMD Athlon LE-1660 742
  AMD Athlon Neo MV-40 386
  AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 1103
  AMD Athlon XP 3000+ 456
  AMD Geode NX 1750 291
  AMD Sempron 140 823
  AMD Sempron 3800+ 447
  AMD Sempron LE-1300 602
  AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 1324
  AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 1496
  AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 849
  AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 1034
  Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 1161
  Intel Celeron 3.33GHz 415
  Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 460
  Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 629
  Intel Celeron D 430 @ 1.80GHz 539
  Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 890
  Intel Celeron M 585 @ 2.16GHz 627
  Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 787
  Intel Pentium 4 2.66GHz 340
  Intel Pentium D 2.66GHz 676
  Intel Pentium M 2.26GHz 572

  Jika penjimatan tenaga penting dan faktor performa juga penting (misalnya untuk memainkan video HD dengan lebih lancar), kita boleh pertimbangkan sistem dengan mikro pemproses AMD Athlon II X2 240(65watt) atau AMD Athlon II X2 240e(45watt) dengan perbezaan harga yang tidak terlalu besar.


  Disebabkan performa yang rendah, mikro pemproses Intel Atom kurang sesuai untuk
  1. Games terutama games 3D atau yang guna banyak kuasa CPU.
  2. Pengkodan video terutama video HD, seperti MPEG-4, x264 HD.
  3. Playback video HD.
  4. 3D rendering, termasuk CAD.
  5. Encryption/decription yang banyak.
  6. kerja-kerja grafik intensif.
  7. Windows 7 (boleh run tetapi kurang lancar)
  8. atau apa2 aplikasi moden yang menggunakan CPU secara intensif

  Penjimatan Tenaga

  Kesedaran mengenai pemanasan global mendorong kesedaran pengguna mengenai kepentingan penjimatan tenaga. Penjimatan tenaga juga bermaksud penjimatan dari segi penggunaan elektrik dan seterusnya penjimatan bil elektrik. Penjimatan elektrik sudah tentu amat penting kepada syarikat atau mana-mana organisasi.

  Misalnya bagi kerja-kerja pengkeranian biasa, perlukah setiap komputer kerani dilengkapi dengan mikro pemproses terkini seperti i3 atau i5 atau i7 yang pantas? dan setiap komputer mestilah berjenama Dell (seperti di UM)? Sebuah komputer desktop biasa menggunakan kuasa elektrik dari 70watt hingga 300 watt atau lebih (secara kasar), sebaliknya komputer dengan mikro pemroses ATOM menggunakan kuasa elektrik kurang daripada 50watt. Oleh itu bagi penggunaan biasa seperti melayari Internet dan pengunaan perisian Office, dengan komputer biasa sudah tentu ini suatu pembaziran tenaga elektrik dan wang.

  Oleh itu solution komputer desktop dengan mikro pemproses Intel Atom adalah antara solution terbaik untuk kemudahan komputer umum kepada kakitangan dan pelajar bagi penggunaan biasa. Selain daripada penjimatan tenaga, komputer dengan mikro pemproses Intel Atom juga mempunyai saiz yang lebih kecil dan seterusnya menjimatkan ruang pejabat. Ini boleh didapati dalam bentuk nettop atau All in one PC.


  Produk Saingan : AMD Athlon Neo, VIA Nano.

  Epilog :
  Intel adalah salah sebuah syarikat antara bangsa yang memberi sokongan kuat kepada Israel. Kebanyakkan mikro pemproses Intel di reka bentuk di Israel. Mereka juga ada kampus Intel - Israel Design Center campus. Cuba search Google atau Yahoo! dengan key word "Intel Israel".
  Link :

  terus baca >>

  Khamis, Jun 03, 2010

  Bagaimana menukar wallpaper@desktop background Windows 7 ?

  Konsep Windows 7 agak berlainan sedikit daripada Windows versi2 terdahulu, jika dalam Windows XP kita boleh menukar wallpaper melalui opsyen Propeties bagi Desktop. Wallpaper, tema dan juga screen saver Windows 7 dikawal menerusi opsyen Personalize.

  Cara Untuk menukar wallpaper dalam Windows 7
  1. Right klik pada wallpaper atau kini dikenali sebagai "Desktop Background". 
  2. Klik Personalize pada menu popup.
  3. Tingkap personalization akan dibuka. Ia mengandungi opsyen untuk menukar tema Windows anda serta kawalan warna tingkap (ini termasuk kawalan transperen), tema bunyi dan juga screen saver.
  4. Klik Desktop Background, lihat bahagian bawah tingkap.
  5. Tingkap Personalization > Desktop Background akan dibuka.
  6. Windows 7 menguruskan koleksi gambar mengikut folder. Oleh itu anda perlu menempatkan serta mengkategorikan gambar2 desktop background dalam satu atau lebih folder. Misalnya dalam folder "wallpaper" ada sub folder "nature", "space" dan sebagainya. Klik butang Browse.. untuk memilih folder wallpaper anda.
  7. Untuk memilih semua gambar dalam folder itu sebagai wallpaper, klik butang Select All.
  8. Untuk memilih beberapa gambar sahaja dalam folder untuk dijadikan wallpaper, anda perlu tandakan dengan mengklik butang "checkbox" pada gambar itu.
  9. Kemudian tentukan posisi gambar, pilih opsyen Fill untuk memenuhi skrin desktop background dengan gambar secara automatik. Iaitu jika gambar kecil ia akan dibesarkan untuk memenuhi skrin atau jika terlalu besar melebihi saiz skrin, ia akan dikecilkan untuk memenuhi skrin.
  10. Windows 7 menyokong pertukaran desktop background secara "slide show". Tentukan sela masa pertukaran desktop background sama ada 30 minit atau lebih pantas atau lebih lambat lagi.
  11. Tandakan Shuffle untuk penukaran desktop background secara rawak, iaitu tidak mengikut susunan dalam senarai gambar desktop background.
  12. Apabila sedia, klik Save Changes untuk menyimpan perubahan yang anda lakukan.

  Tema Windows 7


  Windows 7 menawarkan fitur tema yang menarik. Anda boleh muat turun tema Windows 7 sama ada melalui torrent atau pada laman web download (http://www.win7dl.com/, http://www.ddlarea.com/, dan lain2). Contoh: http://www.ddlarea.com//118868-500-themes-for-windows-2010.html

  Cadangan keyword untuk laman torrent : "windows 7 theme", contoh : http://btjunkie.org/search?q=windows+7+theme
  ATAU
  jika mendapatkan torrent dengan enjin carian Yahoo!/Google/Bing, cadangan keyword : "windows 7 theme torrent", "windows 7 theme free download", "windows 7 theme download hotfiles megaupload rapidshare"
  1. Selepas anda muat turun fail tema, jika ia dalam format compressed spt zip atau rar atau 7z, anda perlu uncompress (unzip, unrar) dengan utiliti yang sesuai.
  2. Fail tema mempunyai sambungan nama fail .themepack. Dwiklik fail ini untuk mengaplikasikannya sebagai tema Windows anda dan dalam masa yang sama ia akan dipasang dalam Windows 7. Fail sumber .themepack boleh dipadam (jika perlu) selepas tema dipasang.
  3. Untuk mengaplikasikan tema, buka tingkap Personalization di atas dan klik tema itu. Itu je...

  terus baca >>
  Related Posts with Thumbnails